Vážení zákazníci. Objednávky přijaté po 4.7.2022 budou odeslány po 18.7.2022.

Zásady ochrany osobních údajů

Tyto Podmínky ochrany osobních údajů se vztahují na občany a osoby s trvalým bydlištěm v Evropském hospodářském prostoru.

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Tastimax s.r.o., IČ 24122335, se sídlem: Jablonecká 717/5 Praha 9 190 00 (dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou:

email: info@treniteco.com

telefon: (+420) 777 16 33 13

web: www.treniteco.com

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2. Účelem zpracování osobních údajů je:

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje:

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby,
 • zajišťující účetní služby.

VI. Osobní údaje, které zpracováváme automaticky

Při návštěvě našich webových stránek o vás můžeme shromažďovat určité informace, jako jsou např. IP adresa, datum a čas přístupu na naše webové stránky, informace o vašem internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení jazyka. Můžeme také zpracovávat informace o vašem chování na našich webových stránkách, např. jaké odkazy na našich webových stránkách navštívíte. Informace o vašem chování na webu jsou však z důvodu vašeho maximálního soukromí anonymizované, tj. nelze je jednoznačně přiřadit konkrétní osobě.

Přistupujete-li na naše webové stránky z mobilního telefonu či obdobného přístroje, můžeme zpracovávat i informace o vašem mobilním zařízení. Vaše osobní údaje v takovém případě zpracováváme obdobným způsobem, jako v případě přístupu z počítače. Pokud na mobilním zařízení povolíte používat lokační údaje, můžeme používat i polohy vašeho přístroje k tomu, abychom vám poskytli relevantnější nabídky.

VII. Cookies

Naše webové stránky https://treniteco.com používají a automaticky zpracovávají cookies a používají další související technologie (pro usnadnění jsou všechny technologie označovány jako „cookies“). Cookies také vkládají třetí strany, které jsme zapojili. Níže uvádíme informace o používání cookies na našem webu.

VII. 1. Co jsou soubory cookies?

Cookie je textový soubor, který navštívená webová stránka odesílá do prohlížeče vašeho počítače nebo mobilního telefonu a ukládá na pevném disku vašeho zařízení. Soubory cookie umožňují analýzu způsobu užívání této stránky. Informace v nich uložené mohou být vráceny našim serverům nebo serverům příslušných třetích stran během následné návštěvy.

VII. 2. Jaké cookies používáme?

 1. Technické nebo funkční soubory cookies.

Některé soubory cookies zajišťují, aby určité části webu fungovaly správně a že vaše uživatelské preference zůstávají známé. Umístěním funkčních souborů cookies usnadňujeme návštěvu našich webových stránek. Tímto způsobem nemusíte při návštěvě našich webových stránek opakovaně zadávat stejné informace a například položky zůstanou v nákupním košíku, dokud nezaplatíte. Tyto cookies můžeme umístit bez vašeho souhlasu.

2. Analytické a statistické soubory cookies

Analytické soubory cookies využíváme k optimalizaci webových stránek pro naše uživatele. Pomocí těchto analytických souborů cookies získáme informace o používání našich webových stránek. Prosíme vás o povolení k ukládání analytických souborů cookies.

3. Reklamní a marketingové cookies

Marketingové cookies jsou soubory cookies nebo jakákoli jiná forma místního úložiště, které se používají k vytváření uživatelských profilů k zobrazování reklamy nebo přizpůsobování reklamních kampaní na webových platformách pro marketingové účely.
Protože tyto soubory cookies jsou označovány i jako sledovací, prosíme vás o jejich povolení.

4. Tlačítka sociálních médií

Na našem webu jsme přidali tlačítka pro propagaci webových stránek (např. „Like“, „pin“) nebo sdílení (např. „Tweet“) na sociálních sítích. Tato tlačítka fungují pomocí kusů kódu, který umisťuje cookies. Tato tlačítka sociálních médií mohou také ukládat a zpracovávat určité informace, takže se vám může zobrazit personalizovaná reklama.

Přečtěte si prohlášení o ochraně osobních údajů těchto sociálních sítí (které se mohou pravidelně měnit) a přečtěte si, co dělají s vašimi (osobními) údaji, které zpracovávají pomocí těchto souborů cookies.

VII.3. Soubory cookies třetích stran

Naše webové stránky používají službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen “Google”). Služba Google Analytics používá soubory cookie. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) budou společností Google přenesené a uložené na serverech ve Spojených státech. Google používá tyto informace pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. 

VII. 4. Používané cookies

Technické a funkční cookies

Technické cookies nám pomáhají zajistit fungování základních funkcí našeho webu. Tyto cookie soubory se používají například k ukládání zboží do košíku, zajištění procesu nákupu, zlepšování funkčnosti webu, zjišťování velikosti obrazovky a podobně. Tyto cookies zahrnuji cookies_and_content_security_policy, cookies.js, wordpress_test_cookie, pll_language. Bez těchto cookies nemůže web správně fungovat, proto nelze tyto cookies zakázat.

Analytické a statistické cookies

Analytické cookies nám umožňují vyhodnocovat, odkud na naše stránky návštěvníci přicházejí, jak se chovají, jak dlouho na stránkách zůstávají apod. K těmto účelům využíváme řadu nástrojů:

 • Google Analytics a Google Tag Manager
 • MailChimp Landing Site

Tyto nástroje využívají cookies, mj. pro zajištění:

– identifikaci zařízení pro analytické účely

– anonymizované analýzy návštěvníků

– trasování a analýzy chování návštěvníků na stránkách

Reklamní a marketingové cookies

Tyto cookies nám umožňují optimalizovat reklamní nastavění. K těmto účelům používáme nástroje, které poskytuje platforma Facebook.

VII.5. Souhlas s cookies

Když poprvé navštívíte náš web, v dolní části obrazovky ukážeme vám lištu s vysvětlením o cookies. Jakmile kliknete na „Uložit nastavení“, souhlasíte s používáním kategorií souborů cookies a pluginů, které jste vybrali v rozbalovací nabídce, jak je popsáno v tomto prohlášení o souborech cookies. Používání cookies můžete zakázat pomocí svého prohlížeče, ale mějte na paměti, že naše webové stránky již nemusí fungovat správně. 

VII.6. Povolení/zakázání a odstranění cookies

Pomocí internetového prohlížeče můžete automaticky nebo ručně mazat soubory cookies. Můžete také určit, že některé soubory cookies nemusí být uloženy. Další možností je změnit nastavení internetového prohlížeče tak, aby se vám při každém uložení souboru cookies zobrazila zpráva. Další informace o těchto možnostech naleznete v Nápovědě vašeho prohlížeče.
Vezměte prosím na vědomí, že náš web nemusí fungovat správně, pokud jsou deaktivovány všechny cookies. Pokud cookies smažete ve svém prohlížeči, budou znovu umístěny po vašem souhlasu, když znovu navštívíte naše webové stránky.

VIII. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte právo

 • na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • vědět, proč jsou vaše osobní údaje potřebné, co se s nimi stane a jak dlouho budou uchovány,
 • na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 • na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
 • vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
 • na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
 • odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I těchto Podmínek.

Pro uplatnění těchto práv nás prosím kontaktujte.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

IX. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

X. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2022.

Košík
Začněte psát název produktů, které chcete najít